ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН БЪРНАУТ: КОГАТО ЖИВОТЪТ Е БЕЗСМИСЛЕН

  • 17/10/2021 00:04
  • |
  • 0 коментара
Екзистенциалният бърнаут е криза на смисъла. Изтръпващо чувство, което обезсмисля живота, място, където има само страдание и скъсване с външния свят.
1

Животът е безсмислен – това е основното убеждение сред онези, които са равнодушни към живота. Хора, които усещат тежестта на несправедливостта и един вид скъсват с всичко, което ги заобикаля. С други думи, те усещат екзистенциален вакуум или бърнаут.

Това обикновено са хора, склонни към дълбок размисъл, които обичат да теоретизират върху екзистенциални въпроси, като смъртта или липсата на свобода, и не могат да се отърват от екзистенциалния вакуум, който ги засмуква отвътре. Това е празнота, за която обществото допринася, като постоянно изпраща послания за това кое е ценно и кое не, и “вменява“ нормативно получаването на незабавно удоволствие.

Хората, преживяващи екзистенциален бурнаут, се стремят към получаване на удоволствие с цел да тушират страданието си. Проблемът е, че не обръщат внимание на празнотата, която чувстват.

За някои хора няма добър отговор на въпроса “За какво си струва да се живее?“. Нищо не ги удовлетворява, нищо им носи удоволствие и това е причината да страдат. В повечето случаи тази ситуация се превръща в дълбока депресия или саморазрушително поведение.

Екзистенциалният вакуум е криза на смисъла и е резултат от различната гледна точка към света поради противоречиви мисли. Тя може да присъства и в живота на някой, който се стреми постоянно към удоволствие, за да избегне страданието. Това е широко разпространено явление днес.

ЕКЗИСТЕНЦИАЛЕН ВАКУУМ: В ДЪЛБИНИТЕ НА БЕЗДНАТА

Смисълът на живота, който битува в съзнанието, може да се разпадне, когато целите, които сте си поставили, не се осъществят по начина, по който сте си го представяли. Когато има голяма разлика между очакванията и реалността, може да се появи силно разочарование.

Наред с това, когато някаква критична ситуация застрашава чувството за сигурност и безопасност и нямате ресурси да се изправите пред нея, може да се почувствате фрустрирани.

Всичко това води до дълбоко състояние на екзистенциално разочарование и понякога до болезнена бездна. Сякаш носите в себе си пустиня, където абсурдът определя съществуването и всяка способност да се свържете с другите е загубена.

Психологът Бенджамин Уолман нарича това “екзистенциална невроза“ и я определя като

... неуспех да се намери смисълът на живота. Това е чувството, че нямаш причина да живееш, да се бориш, да се надяваш... чувството, че не си в състояние да намериш цел, посока в живота. Вярата, че дори хората да полагат усилия в работата си, те всъщност нямат никакви амбиции.

СОЦИАЛНИЯТ АСПЕКТ

Някои автори като психотерапевтът Тони Анатрела посочват, че загубата на смисъл произтича от постоянния стремеж към задоволяване на собственото его, като се вземе предвид, че това са егоистични действия, които ви пречат да достигнете до само-превъзхождане.

Други автори твърдят, че усещането за безсмислието на живота е свързано с изолация, превъзходството на индивидуалните ценности и погрешно мислене на удоволствието като ключ към щастието.

Така че може да сте се фокусирали върху индивидуалните си желания, като по този начин отхвърляте чувството за социална свързаност, като съвместно съществуване, солидарност или уважение.

Когато не разбирате реалността и вашите средства да бъдете щастливи се превръщат в цели, съществува висок риск да попаднете в екзистенциален вакуум. Приятните краткосрочни емоции, като радостта, причиняват удоволствие, но не и самореализация. Както при всяко друго удоволствие, те могат да доведат до пристрастяване или да ни подчинят.

По един или друг начин трябва да направите нещо с живота си, което е не само добро, но и направено от вас. Следователно смисълът на живота е свързан със съдбата, която желаете, вашите нужди. Защото чрез това желание можете да се развивате свободно.

След като се почувствате щастливи, тогава свободата ви надхвърля границите на иманентността и ще разберете, че смисълът на живота не е материален или краен, а много повече от това.

Но когато нещата не вървят както сте очаквали, липсата на смисъл в живота може да ви отведе до бездната на екзистенциалния вакуум.

НОЕТИЧНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЧОВЕКА

Според австрийския психиатър Виктор Франкъл хората имат основно три измерения:

  • Соматично измерение, което включва тялото и биологичното поле.
  • Психическо измерение, което включва психодинамичната реалност, или както психологическата, така и емоционалната вселена.
  • Ноетично или духовно измерение, което обхваща феноменологията на душата. Следователно това измерение надхвърля другите две. Освен това, благодарение на него, човешките същества могат да развият здравословен живот от психологическа гледна точка.

Така че, когато изпитвате дълбоко чувство на апатия, това означава, че сте в конфликт с духовното си измерение. Може да не успеете да излекувате раните си или дори да ги поставите на първо място; чувствате, че не можете да намерите причина да живеете, затова се давите в страдание и усещате липса на цел. С други думи, това е екзистенциален вакуум.

СОЦИАЛНИ И ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕННОСТИ

Франкъл подчертава, че начинът да намерите смисъл се крие във вашите ценности, а социалното съзнание е това, което му помага да излезе на повърхността. Но въпреки че ценностите идват от личната интимност, те в крайна сметка се превръщат в универсални ценности, които съответстват на някои културни, религиозни или философски системи.

Следователно, свързването с другите, както и запазването на емоционалните връзки, е важно за това да не загубите смисъла на живота, стига да не карате другите хора да отговарят за вашето щастие. В известен смисъл смисленият живот има корени в социалните факти.

Френският социолог и философ Друкхайм ясно описва липсата на социални факти и какво включва това:

[Когато човек] е индивидуализиран отвъд определена точка, ако се отдели твърде радикално от другите, хора или обекти, той се оказва изолиран от същите ресурси, с които трябва да се храни, и няма с какво да се свърже. Като създава вакуум около себе си, той създава вакуум в себе си и няма какво да отразява, освен собственото си нещастие. Той няма друг обект на размисъл освен нищото, което е в него, и тъгата, която е неговото следствие.

ИЗСЛЕДВАЙТЕ СЕБЕ СИ, ПРЕДИ ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА ОТКРИЕТЕ СМИСЪЛА НА ЖИВОТА

Не става въпрос за сочене с пръст или търсене на спасител, а за отразяващо и отговорно отношение, което ви позволява да изследвате себе си. Това е да намериш цел и да излезеш от този екзистенциален вакуум.

Също така трябва да признаем, че съществуват множество смисли на живота – колкото хора има по света. Всъщност всеки от нас може да промени целта на живота си до самия му край. Следователно, това, което има значение, не е смисълът на живота като цяло, а смисълът му в даден момент, точно както казва Виктор Франкъл.

Също така Франкъл заявява, че не трябва да изследваме смисъла на живота, а вместо това трябва да изследваме себе си. Отговорността е интимната същност на вашето съществуване; намери смисъла на живота като намериш себе си.

ПРОМЕНЕТЕ ОТНОШЕНИЕТО СИ, ЗА ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИЯ ВАКУУМ

Дори и да сте инвестирали време, енергия, усилия и сърце, животът понякога не е честен. И въпреки че да се чувстваш зле е напълно разбираемо, имаш две възможности: или да приемеш, че не можеш да промениш това, което вече се е случило, и да действаш като жертва, или да приемеш, че всъщност не можеш да промениш нищо, освен отношението си към него.

Вие носите отговорност за собствените си действия, емоции, мисли и решения. Ето защо имате възможност да решите за какво да се чувствате отговорни.

Следователно смисълът на живота непрекъснато се променя. Всеки ден и всеки момент имате възможност да вземете решение, което ще определи дали ще останете заседнали в дадена ситуация или ще действате достойно, като слушате истинското си аз, свободно от капаните на наслаждението и незабавното удоволствие.

Човешкото същество не е “нещо“ сред другите неща; нещата се определят взаимно, но човекът в крайна степен се самоопределя. Това, което постига в границите на възможностите си и средата, е онова, което създал от себе си.

-Виктор Франкъл-

 

ЗАЩОТО ОТГОВОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА ДОСТЪПНИ!

  Ние сме тук, за да ти помогнем!

Адрес

България, София,
ул. "Зайчар" № 159-161

Телефони

   +359 887441079

   +359 886193451

© 2020 - 2022 Всички права запазени