КАК НАРЦИСИСТИТЕ ГЛЕДАТ НА СВОИТЕ РОМАНТИЧНИ ПАРТНЬОРИ

  • 18/03/2022 08:54
  • |
  • 0 коментара
Ново изследване проучва партньорските отношения и развитието им сред нарцисистично организираните личности.
1

КАК НАРЦИСИСТИТЕ ГЛЕДАТ НА СВОИТЕ РОМАНТИЧНИ ПАРТНЬОРИ

Ново изследване проучва партньорските отношения и развитието им сред нарцисистично организираните личности.

АКЦЕНТИ

  • Хората с ниско ниво на нарцисизъм са склонни да оценяват партньора си още в началото на връзката си, докато тези с високо ниво на нарцисизъм не го правят.
  • Нарцистичните личности, особено мъжете, са склонни да търсят партньори, които ги оценяват безусловно положително в ранните етапи на връзката.
  • Партньорите на нарцистичните личности пропускат важни ползи за връзката заради липсата на подкрепа и одобрение от партньора нарцисист.

Нарцисистите най-често са привлечени от партньор, на когото те гледат като на трофей и който се отличава със забележима физическа привлекателност или висок статут. Те също така са известни с липсата на ангажираност към партньорите, „играенето на игрички“ и склонността си да са в почти постоянно търсене на по-добър партньор. Когато нарцисистите все пак се озоват в дългосрочни връзки, как възприемат партньорите си и как това се променя във времето?

За да смятат, че партньорът е достоен за тях, те трябва да виждат този партньор като достатъчно привлекателен и с висок статус. Но нарцисистите имат дълбока потребност да се чувстват добре със себе си и това често става за сметка на други хора. Това означава, че те често се надценяват и са склонни да намират вина извън себе си за конфликти и проблеми. Макар че много изследвания показват, че щастливите двойки са склонни да гледат един на друг през розови очила, особено в ранните етапи на връзката, това, което знаем за нарцисистите, предполага, че нещата не стоят по този начин за тях. В поредица от проучвания, публикувани в Journal of Research in Personality, Анна Чарна и колегите ѝ изследват как нарцисистите възприемат партньорите си в сравнение със себе си и как това може да се промени в хода на връзката.

В две проучвания Чарна и колегите ѝ анкетират лица, участващи в романтични взаимоотношения, като оценяват нивата им на нарцисизъм и хармонизирането на партньорските взаимоотношения. В първото проучване те измерват доколко бива оценяван положително партньорът, като молят анкетираните да направят директни сравнения между себе си и партньора по редица признаци (напр. физическа привлекателност, професионален успех, проява на привързаност) чрез въпроси като "Кой е по-привлекателен физически?", а участниците отговарят по скала от "Определено моят партньор" до "Определено аз". При второто проучване те молят участниците да оценят както себе си, така и партньора си по редица характеристики (напр. общителност, интелигентност, привлекателност) и изваждат самооценките на участниците от оценките им за партньора. Повишаването на оценката за партньора се определя като оценяване на партньора по-положително, отколкото на самия себе си; обратното би било самооценяване. Изследователите също така молят участниците да съобщят продължителността на настоящата си връзка, така че да могат да сравнят тези, които са на ранен и на късен етап от нея.

И в двете проучвания изследователите установяват, че хората с ниско ниво на нарцисизъм са склонни да виждат партньора си в по-положителна светлина, ако са в сравнително нова връзка, но не и ако са в по-дълга. От друга страна, хората с високо ниво на нарцисизъм не са гледали особено положително на партньора си на нито един етап от връзката.

Първите две проучвания обхващат само един член на романтична двойка. В третото си и последно проучване Чарна и колегите ѝ изследват и двамата членове на всяка двойка. И двамата партньори са попълнили въпросник за нарцисизъм и хармонизиране на партньорските отношения, подобно на предишните проучвания. Изследователите отново установяват, че хората с ниско ниво на нарцисизъм са склонни да се стремят към подобряване на партньорските си отношения, ако са в сравнително нова връзка, но не и ако са в по-дълга връзка, докато тези с високо ниво на нарцисизъм не подобряват партньорските си отношения в нито един от случаите.

Тъй като в това проучване са използвани данни и от двамата партньори, изследователите откриват, че лицата с висок нарцисизъм често са поощрявани в тази (нарцистична) посока от партньорите си, за разлика от тези с нисък нарцисизъм. Проучването показва, че този факт е особено валиден при мъжете нарцисисти в началото на връзката. Това предполага, че нарцисистите биват привлечени от партньори, които повишават егото им в началото на взаимоотношенията, като това е особено валидно за мъжете с нарцистична натура.

Тези констатации показват, че въпреки че нарцисистите имат високи стандарти за своите партньори трофеи, те въпреки това не ги възприемат особено положително в сравнение със себе си. По този начин партньорите на нарцисистите пропускат вълнуващи предимства на връзката, свързани с това да са подкрепяни от своите партньори.

Автор на изследването: д-р Гуендолин Сейдман - доцент по психология и председател на катедрата по психология в колежа Олбрайт.

Източник: www.psychologytoday.com

ЗАЩОТО ОТГОВОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА ДОСТЪПНИ!

  Ние сме тук, за да ти помогнем!

Адрес

България, София,
ул. "Зайчар" № 159-161

Телефони

   +359 887441079

   +359 886193451

© 2020 - 2022 Всички права запазени