МИСИЯ

МИСИЯ

 • Психологическа подкрепа и консултиране
 • Индивидуална и групова психотерапия
 • Психосоциална подкрепа, целяща ефективно служебно, обществено и лично функциониране
 • Психологическо и терапевтично подпомагане на лица с различни затруднения и техните семейства
 • Борба с дискриминацията и социалната изолация
 • Подпомагане на социалната интеграция и реинтеграция
 • Развиващо обучение, насоки и подпомагане на процеса по осигуряване на подходяща трудова заетост
 • Сътрудничество с институциите при разработването на методики за работа с деца и възрастни
 • Всестранно подпомагане на лицата, като защитава правата и интересите им и съдейства решаване на техните проблеми
 • Медиация при спорове и спорни казуси
 • Психологическа и психосоциална подкрепа на семейства и лица при осиновяване, деинституционализация, дехоспитализация при продължителен болничен престой
 • Повишаване на социалния, образователния, трудовия, обществен и граждански статус на хората в неравностойно положение, като подпомага тяхната реализация, адаптация и обществена изява

ЗАЩОТО ОТГОВОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА ДОСТЪПНИ!

  Ние сме тук, за да ти помогнем!

Адрес

България, София,
ул. "Зайчар" № 159-161

Телефони

   +359 887441079

   +359 886193451

© 2020 - 2022 Всички права запазени