Последно от блога ни

Какъв вид достойнство гради вашето семейство у децата и утвърждава у възрастните?

КАКЪВ ВИД ДОСТОЙНСТВО ГРАДИ ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО У ДЕЦАТА И УТВЪРЖДАВА У ВЪЗРАСТНИТЕ?

Идващото на света дете няма минало, няма опит как да се отнася към себе си, нито скала, по която да оценява собствената си стойност. Детето трябва да се опира на опита си с хора и на техните послания относно стойността му като човек. През първите пет-шест години самочувствието на детето се гради почти изцяло от семейството. След като детето тръгне на училище, започват да се включват и други влияния, но семейството все така си остава важно. Външните фактори обикновено подсилват чувството за собствена стойност или чувство за безполезност, които детето е изградило у дома; детето с добро самочувствие може да оцелее при много провали – в училище или сред връстниците си; детето с понижено самочувствие може да постигне много успехи, но винаги ще го гризе съмнението каква е истинската му стойност. И едно-единствено отрицателно преживяване може да доведе до непропорционално големи последствия от дадено събитие.
Всяка дума, всяко изражение на лицето, всеки жест и всяко действие от страна на родителя изпраща към детето послание за неговата стойност. Тъжно е, че много родители не разбират какви послания изпращат. Майката може да приеме букета, който стиска в ръка тригодишното дете, и когато попита: „Къде набра тези цветя?“, гласът и с усмивка да казва: „Колко мило, че ми поднасяш букет! Къде растат такива красиви цветя?“ Това послание ще укрепи чувството на детето за собствената му стойност. Майката обаче може да каже: „Колко са красиви!“, като добави строго: „Да не си ги набрал от градината на госпожа Рандал?“, с което ще намеква, че е лошо да се късат чужди цветя. Това послание би накарало тригодишното дете да се почувства виновно и недостойно.
Из „Новото човекотворчество“

ЗАЩОТО ОТГОВОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА ДОСТЪПНИ!

  Ние сме тук, за да ти помогнем!

Адрес

България, София,
ул. "Зайчар" № 159-161

Телефони

   +359 887441079

   +359 885785222

   +359 882499882

   +359 886193451

© 2020 - 2022 Всички права запазени