Последно от блога ни

КАКВО Е ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО?

КАКВО Е ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО

Приятно ли ви е да живеете в своето семейство? Този въпрос не е хрумвал на повечето семейства. Те приемат съвместния живот като даденост. Ако няма криза, всеки допуска, че останалите членове са доволни. Може би много от хората просто не се осмеляват да си задават този въпрос. Смятат, че за добро или за зло те са твърдо в семейството и нямат представа по какъв начин могат да се променят нещата.

         Смятате ли, че живеете с приятели, с хора, които обичате и на които се доверявате, които също ви обичат и ви се доверяват?

         Този въпрос обикновено озадачава и води до един и същ отговор: „Да, не съм си мислил за това; това просто е моето семейство!“ – сякаш членовете на семейството не са хора в истинския смисъл на думата!

         А дали е забавно и вълнуващо човек да е член на вашето семейство?

         Вярно е, че има и семейства, за чиито членове домът е едно от най-интересните и благодатни места, на които могат да се намират. Много хора обаче година подир година живеят в семейства, които са заплаха, товар или досада.

Ако вашият отговор на тези въпроса е положителен, вие живеете в така нареченото грижовно семейство. Ако отговорът ви е „не“ или „не много често“, то вие вероятно живеете в семейство, в което, има някакви притеснения. Това не означава, че семейството ви е лошо.Това означава само, че хората в него не са особено щастливи и не са намерили начин открито да се обичат и да се ценят.Тези семейства са проблемни или много проблемни семейства.

Из „Новото човекотворчество“

СОБСТВЕНА СТОЙНОСТ

Всеки човек има представа за собствената си цена, независимо дали се оценява положително или отрицателно.
Положителна или отрицателна е оценката за собствената ми личност в този момент и доколко съм личност?
Чувството за собствено достойнство е способността на човек да се цени и да се отнася към себе си с уважение, любов и реализъм. Всеки, който е обичан, е способен да се промени. Телата ни не правят изключение. През годините, в които се срещах със семейства от всички икономически и социални равнища, стигнах до убеждението, че решителният фактор за онова, което става вътре в хората е тяхното чувство за собствена стойност.
Цялостност, частичност, отговорност, състрадание, обич и компетентност – всичко това се излъчва с лекота от хора, които имат високо чувство за собствена стойност. Ние изпитваме усещането, че сме от значение, че светът е по-добро място именно заради нашето присъствие. Имаме вярата в собствените си качества. Можем да се обръщаме към другите за помощ, но въпреки това смятаме, че съумяваме сами да вземаме решения и в крайна сметка черпим от собствените си сили. Като ценим себе си, ние сме способни да ценим и уважаваме другите, внушаваме доверие и надежда. Нашата интелигентност ръководи постъпките ни. Приемаме всичко в себе си като човешко.
Когато хората смятат, че не струват много, те очакват да бъдат лъгани, тъпкани и недооценявани от другите. Това им открива възможността да се превърнат в жертва. Като очакват най-лошото, тези хора го предизвикват да им се случи и обикновено то се случва. За да се защитят, те се крият зад стена от недоверие и потъват в ужасното чувство на самота и изолираност. Като се отделят по този начин от останалите хора, те стават апатични, безразлични към себе си и към околните. Трудно им е да виждат, да чуват или да мислят ясно, затова са склонни да и те да тъпчат и да недооценяват другите. Хората, които изпитват това, издигат гигантски психологически стени, за да се крият зад тях, а после в своя защита отричат, че правят това.
Страхът е естествена последица от недоверието и изолираността. Страхът ни сковава и заслепява, той ни пречи да рискуваме и да търсим нови начини да решаваме проблемите си.

КАКВО Е ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО?

Приятно ли ви е да живеете в своето семейство? Този въпрос не е хрумвал на повечето семейства. Те приемат съвместния живот като даденост. Ако няма криза, всеки допуска, че останалите членове са доволни. Може би много от хората просто не се осмеляват да си задават този въпрос. Смятат, че за добро или за зло те са твърдо в семейството и нямат представа по какъв начин могат да се променят нещата.

         Смятате ли, че живеете с приятели, с хора, които обичате и на които се доверявате, които също ви обичат и ви се доверяват?

         Този въпрос обикновено озадачава и води до един и същ отговор: „Да, не съм си мислил за това; това просто е моето семейство!“ – сякаш членовете на семейството не са хора в истинския смисъл на думата!

         А дали е забавно и вълнуващо човек да е член на вашето семейство?

         Вярно е, че има и семейства, за чиито членове домът е едно от най-интересните и благодатни места, на които могат да се намират. Много хора обаче година подир година живеят в семейства, които са заплаха, товар или досада.

Ако вашият отговор на тези въпроса е положителен, вие живеете в така нареченото грижовно семейство. Ако отговорът ви е „не“ или „не много често“, то вие вероятно живеете в семейство, в което, има някакви притеснения. Това не означава, че семейството ви е лошо.Това означава само, че хората в него не са особено щастливи и не са намерили начин открито да се обичат и да се ценят.Тези семейства са проблемни или много проблемни семейства.

Из „Новото човекотворчество“

ЗАЩОТО ОТГОВОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА ДОСТЪПНИ!

  Ние сме тук, за да ти помогнем!

Адрес

България, София,
ул. "Зайчар" № 159-161

Телефони

   +359 887441079

   +359 885785222

   +359 882499882

   +359 886193451

© 2020 - 2022 Всички права запазени