Психоанализа

Психоанализата се определя като набор от психологически теории и терапевтични техники, които имат своя произход в работата и теориите на Зигмунд Фройд.
Основната идея в центъра на психоанализата е убеждението, че всички хора притежават несъзнателни мисли, чувства, желания и спомени. Чрез привеждане на съдържанието на несъзнаваното в съзнанието, хората могат да преживеят катарзис и да прозрат сегашното си състояние на ума.

Основната идея в центъра на психоанализата е убеждението, че всички хора притежават несъзнавани мисли, чувства , желания и спомени. Чрез преживяване на съдържанието на несъзнаваното в съзнанието, хората могат да преживеят катарзис и да прозрът сегашното си състояние на ума.
Начинът, по който хората се държат, е силно повлиян от несъзнателните им импулси.
Развитието на личността е повлияно най-вече от събитията от ранното детство. Фройд твърди, че личността ни до голяма степен се затвърждава до петгодишна възраст.
Привеждането на информация от несъзнаваното в съзнанието може да доведе до катарзис и да позволи на хората да се справят с проблема.
Хората използват редица защитни механизми, за да се предпазят от информацията, която се съдържа в несъзнаваното.
Емоционалните и психологически проблеми като депресия и тревожност често се коренят в конфликти между съзнателния и несъзнателния ум.
Един квалифициран анализатор може да помогне в превеждането на определени аспекти на несъзнаваното в съзнание, като използва разнообразни психоаналитични стратегии като анализ на съня и свободно асоцииране.

ОТГОВОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА ДОСТЪПНИ!

  Ние сме тук, за да ти помогнем!

Адрес

България, София,
ул. "Зайчар" № 160

Телефони

   +359 885785222

   +359 882499882

   +359 886193451

© 2020 - 2021 Всички права запазени