Психоанализа

Психоанализата е разработена в края на деветнадесети век както като теория, така и като форма на терапия. Въз основа на допускането, че несъзнаваните конфликти са коренът на психологическите проблеми, психоанализата предполага, че симптомите могат да бъдат туширани чрез привеждане на тези конфликти в съзнанието. Теорията на психоанализата е била критикувана и преразглеждана многократно, но остава един от най-влиятелните подходи.

ИСТОРИЯ НА ПСИХОАНАЛИЗАТА

Опитите да се проследи историята на психоанализата неизменно водят до една известна фигура – ​​Зигмунд Фройд . Роден през 1856 г., Фройд е изтъкнат невролог, чиято практика го среща с пациенти със симптоми на състояние, подобно на соматизацията, което по това време се нарича  хистерия. Повлиян от работата на колегата си невролог Жан-Мартин Шарко, Фройд започва да експериментира с хипноза при лечението на тези хора.

Тъй като интересът на Фройд към хипнозата се задълбочава, той започва да си сътрудничи с  Йозеф Бройер, за да разработи нова форма на лечение, която се съсредоточава около помагането на хората да си припомнят спомени от травматични събития, настъпили близо до момента, в който симптомите са започнали. И Фройд, и Бройер отбелязват, че когато хората имат достъп до тези спомени под хипноза и говорят свободно за тях, техните симптоми намаляват. През 1895 г. Фройд и Бройер публикуват „Изследвания върху хистерията“, в които описват няколко случая на лица, лекувани чрез психоанализа. Тази публикация се счита за първия принос към психоаналитичната литература.

След като се сблъсква с няколко проблема с хипнозата, Фройд по-късно изоставя този метод в полза на това, което той нарича "свободни асоциации". Като моли хората да говорят свободно за всичко, което им хрумне и анализирайки тези свободни асоциации, Фройд открива, че може да си проправи път обратно към корена на психологическите проблеми, с които се сблъсква, като разкрива потиснати спомени. Той използва термина „психоанализа“, за да опише новия си подход към лечението и неговите теоретични основи.

С течение на времето Фройд разширява и усъвършенства своята теория. Въпреки че твърди, че сексуалната травма засяга психичното здраве, той започва да разглежда симптомите предимно като резултат от несъзнателен конфликт. През 1899 г. той публикува „Тълкуване на сънищата“, в което описва сънищата като резултат от този конфликт. Той изказва мнението, че сънищата са несъзнателни опити за преодоляване на конфликти или изразяване на желания, твърде заплашителни, за да бъдат допуснати до осъзнаване.

В началото на ХХ век идеите на Фройд започват да набират популярност сред другите прогресивни мислители във Виена, където той живее и работи.  Сред тях са големите имена на Алфред Адлер, Карл Юнг и Ото Ранк, които са част от първата организирана група психоаналитици, наречена Психоаналитично общество в сряда, по-късно известно като Виенско психоаналитично общество. През 1909 г. Фройд пътува до Съединените щати с Юнг, където изнася поредица от лекции и разпространява идеите на психоанализата далеч извън границите на Виена. След няколко години обаче няколко от най-близките сътрудници на Фройд започват да оспорват някои от ключовите му идеи. Има и такива, включително Адлер и Юнг, които продължават да предлагат свои собствени теории и методи за психоанализа.

С избухването на Първата световна война психоаналитичното движение получава огромен тласък, особено във Великобритания. Много войници се връщат от война със симптоми на това, което днес наричане посттравматичен стрес. Установява се, че психоанализата е полезна за разбирането и лечението на това състояние, особено като се имат предвид ограничените възможности, налични в областта на психиатрията по това време. Последиците от войната карат Фройд да се замисли за ролята на агресията в човешкото поведение. Вместо да се фокусира върху сексуалните инстинкти като основна мотивираща сила, той коригира първоначалната си теория и добавя акцент върху това, което той нарича инстинкт към смъртта. Въпреки влошеното си здраве, Фройд продължава да преразглежда и усъвършенства своята теория до смъртта си през 1939 г. Дотогава теорията и методът на психоанализата са утвърдени в международен план.

ТЕОРИИ В ПСИХОАНАЛИЗАТА

Тъй като психоаналитичното движение набира скорост в цяла Европа и Северна Америка, идеите на Фройд срещат смесени реакции. Много от неговите критици в крайна сметка формулират свои собствени идеи за това как работи съзнанието, използвайки аспекти на теорията на Фройд като градивни елементи за своя собствена. Следователно съвременната психоанализа е съвкупност от различни, но свързани теоретични и практически подходи. По-долу са очертани някои от най-влиятелните психоаналитични теории до момента.

Фройдистка или класическа психоанализа. Фройд смята, че човешкото поведение е мотивирано от нагони. Той ги разделя на две широки категории: Ерос, инстинктът за живот и Танатос, инстинктът към саморазрушение и смърт. 

Първоначално Фройд конструира топографски модел на ума, предполагайки, че той функционира на три различни нива на съзнание:

Съзнавано, състоящо се от всичко, което човек осъзнава в даден момент от време.

Предсъзнавано, съставено от спомени, които лесно могат да бъдат върнати към осъзнаване.

Несъзнаваното или всичко, което човек не осъзнава в даден момент.

Несъзнаваното включва също спомени и преживявания, които са били изтласкани от съзнаваното, защото предизвикват твърде много безпокойство или са твърде болезнени за понасяне. По-късно Фройд разработва структурен модел на ума, състоящ се от Ид, Его и Суперего:

Идът, най-първичният аспект на личността, функционира напълно в несъзнаваното. Той работи на принципа на удоволствието, като търси незабавно удовлетворение на биологичните нагони, без да се съобразява с другите или да се страхува от санкции.

Егото е рационалната част от ума, която помага да се регулира личността. То работи на принципа на реалността, като се стреми да задоволи изискванията на Ид по реалистични и социално приемливи начини.

Суперегото е амалгама от родителски ценности и социални стандарти, усвоени от индивида с течение на времето. Той действа на принципа на морала, насочвайки човека към решения, които са морално правилни и справедливи. Суперегото обаче е перфекционистично и може да накара хората да се стремят към недостижими идеали.

При здрави индивиди Егото може да организира и управлява конфликтните изисквания на Ида и Суперегото по конструктивни начини. Въпреки това, лошият контрол на Егото може да постави основата за интрапсихичен конфликт, който според Фройд води до тревожност и други психологически проблеми.

Друг важен аспект от работата на Фройд е неговата теория за психосексуалното развитие . Фройд смята, че всички хора преминават през пет етапа на развитие на личността: орален, анален, фаличен, латентен и генитален. Фройд предполага, че на всеки етап сексуалната енергия се фокусира върху различна част от тялото (ерогенни зони) и че хората се стремят да получат сексуално удоволствие от тези части на тялото. Фройд твърди, че ако детето е свръх- или недостатъчно стимулирано по време на някой от тези етапи, то може да се фиксира на този етап, което води до това, което той нарича анормално развитие.

Его психология. Започвайки от края на 30-те години на миналия век, его психолози като Хайнц Хартман, Анна Фройд и Ерик Ериксън  се заемат да преразгледат теорията на Фройд, за да подчертаят силата на Егото и въздействието на обкръжаващата среда върху неговото развитие. Фройд поставя Егото в центъра на продължаващия конфликт между вътрешните влечения и външната реалност, но Хартман предполага, че Егото има много по-широка роля. Той вярва, че Егото също работи в отделна, безконфликтна област, контролирайки изпълнителните функции, включително език, мислене, учене, памет и планиране. Хартман смята, че развитието на тези аспекти на личността зависи до голяма степен от условията на обкръжаващата среда.

Ериксън предлага подробна теория за това как Егото се оформя от социалната среда, докато индивидите преминават през съответни етапи на развитие. Докато психосексуалните етапи на Фройд наблягат на вътрешните, биологични сили, Ериксън показва как външната и социална среда могат да повлияят на развитието и как егото продължава да узрява през целия живот на човека.

Анна Фройд, дъщерята на Фройд, е може би най-известна с работата си върху защитните механизми или несъзнателните стратегии, използвани от Егото, често за предотвратяване на безпокойството. Въпреки че Фройд помага да започне тази дискусия, Анна идентифицира много от защитите, които сега често се споменават в психоаналитичната литература.

Обектни отношения. Повечето теоретици на обектните отношения са съгласни с Фройд, че преживяванията в ранна детска възраст са решаващ фактор в развитието на личността. За разлика от Фройд обаче, те смятат, че основната мотивираща сила е необходимостта от междуличностни отношения, а не вродените биологични влечения. Известни теоретици на обектните отношения са Мелани Клайн, Уилям Феърберн, Маргарет Малер и Доналд Уиникът .

В теорията на обектните отношения терминът „обект” обикновено се отнася до значимо лице, с което индивидът се свързва, външен обект, или до менталната репрезентация на Аза и другите, вътрешния обект. Вътрешните обекти започват да се развиват през първата година от живота, когато бебетата взаимодействат с родителите си или лицата, които се грижат за тях. Отначало се смята, че кърмачетата изпитват трудности при съвместяването на противоречиви аспекти на един и същи обект, като „доставящите удоволствие“ и „разочароващите“ аспекти на майка си. При липса на когнитивна способност да осмислят тези привидни противоречия, у бебетата започва процес, известен като „разцепване на Аза“, при който разделят вътрешните си обекти на добри и лоши части. Те могат да започнат да виждат себе си и другите като добри или лоши. При нормално развитие, децата в крайна сметка интегрират както аспекти на себе си, така и значими фигури в живота си в едно по-реалистично, единно цяло. Смята се, че в случаите, когато тази интеграция не се осъществи, резултатът е непоследователно усещане за себе си и другите.

Маргарет Малер излага теорията, че кърмачетата първоначално съществуват в състояние на сливане с майка си (или основния грижещ се), неспособни да разграничат себе си от другите. В контекста на поддържащите взаимоотношения тя вярва, че те преминават през процес през първите три години от живота си, в който постепенно установяват свои собствени отделни идентичности, създавайки здрави взаимоотношения в зряла възраст. По време на работата си с деца, Доналд Уиникът стига до извода, че тези, които изпитват най-големите трудности, често са от нестабилна домашна среда. Затова той подчертава важността на последователната, подкрепяща среда за  развитието на личността.

Междуличностна психоанализа. Тази вариация на психоаналитичната теория е въведена за първи път в Съединените щати от Хари Стак Съливан. Подобно на теоретиците на обектните отношения, Съливан вярва, че поведението е мотивирано от междуличностни, а не от интрапсихични събития, като набляга на взаимоотношенията, формирани в началото на живота. Двете мотивиращи сили, описани от Съливан, са нуждите и тревожността. Някои поведения са насочени към задоволяване на физически и емоционални нужди, докато други целят избягване на тревожност. В теорията на Съливан, безпокойството се отнася до всяка форма на дистрес, предизвикана в социални ситуации. Той предполага, че колкото повече тревожност се изпитва в ранна детска възраст, толкова по-голям брой междуличностни трудности ще се проявят по-късно в живота. Смята се, че тези междуличностни проблеми са в основата на психологическия стрес. Следователно междуличностната психотерапия се фокусира върху разкриването и преструктурирането на нездравословните начини, по които индивидите могат да се свързват с другите, за да могат да постигнат по-удовлетворяващи взаимоотношения.

Психология на Аза. Психологията на Аза се появява в работата на Хайнц Кохут, който се фокусира главно върху концепцията за Аза и неговото развитие. Кохут вярва, че аз-концепцията на индивида се формира от взаимоотношенията с другите, особено с родителски фигури. Децата, които имат положителен, подкрепящ опит с полагащите грижи, могат да развият стабилно чувство за себе си и да бъдат подготвени да формират трайни и удовлетворяващи взаимоотношения в зряла възраст. Обратно, ако техните ранни връзки са предимно негативни, те могат да развият по-малко стабилно чувство за Аз и да имат затруднения да се свързват с другите по-късно в живота.

ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ТЕХНИКИ

Основната цел на психоаналитичната терапия е да внесе несъзнавания материал в съзнанието и да подобри функционирането на Егото, като помага на индивида да стане по-малко контролиран от биологичните влечения или изисквания на Суперегото. В традиционната психоанализа терапевтът остава възможно най-анонимен, като се ангажира с много малко саморазкриване, ако има такова. Тъй като целта на психоаналитичната терапия често е да преструктурира личността, а не да намали симптомите, процесът може да продължи няколко години.

Традиционните психоаналитични методи са модифицирани от съвременните подходи, но следните техники все още представляват ядрото на този вид терапия.

Свободна асоциация:  Това включва насърчаване на индивида в терапията да говори свободно за всичко, което му хрумне, без каквато и да е форма на цензура или преценка от страна на аналитика. Терапевтът обръща внимание на свободните асоциации на индивида, като се вслушва в скрити значения и пропуски на езика, известни като фройдистки, което може да разкрие несъзнателни конфликти. Терапевтът също така отбелязва всякакви прекъсвания в свободната асоциация, които биха могли да сигнализират за появата на потиснат, възбуждащ тревожност материал. Чрез идентифициране и интерпретиране на несъзнателния материал, докато се появява, терапевтът помага на индивида да постигне дълбоко прозрение. В класическата психоанализа индивидът лежи на диван, а анализаторът седи зад него, далеч от погледа. В последните подходи към психоанализата диванът вече не се счита за основен компонент на терапията.

Анализ на сънищата: Фройд смята сънищата за „кралския път към несъзнаваното“ и средство за хората да изразяват несъзнателни желания и чувства, твърде заплашителни, за да бъдат изпитани в съзнателния живот. Следователно анализът на сънищата заема важно място в психоаналитичната терапия. Анализантът в терапията е помолен да разказва сънищата си, като казва каквото му дойде на ум. След това терапевтът може да му помогне да погледне отвъд очевидното значение на съня (явно съдържание), към скритите и символични значения (латентно съдържание), да се разкрият несъзнавани мисли и намерения.

Анализ на съпротивата: В психоанализата съпротивата се отнася до несъзнателни опити на индивидите да предотвратят навлизането в съзнанието на провокиращ тревожност материал. Примерите за съпротива включват отказ да се говори по време на терапията или обичайно закъснение за срещи. Въпреки че тази резистентност може да попречи на терапевтичния процес, тя може също така да предостави ценна представа за конфликти, особено тревожни за лицето в терапията. Терапевтът може да помогне при идентифицирането и преодоляването на съпротивата, за да помогне на хората да получат достъп до и да работят през техните несъзнавани конфликти.

Трансферен анализ: В психоанализата терапевтът функционира като „празен екран“, позволявайки на хората да прехвърлят несъзнателни чувства, които може да са били насочени към значим човек в миналото им, като родител, върху самия аналитик. Чрез този пренос индивидът в терапията започва да се свързва с терапевта по същия начин, по който се е свързвал с хора в миналото си, преживявайки отново потиснати емоции, свързани с предишни връзки. Анализаторът не се опитва да предотврати възникването на пренос, но може да интерпретира значението на тези реакции, за да помогне на индивида да осъзнае по-добре как миналите взаимоотношения могат да повлияят на това как функционират в настоящето.

СЪВРЕМЕННА ПСИХОАНАЛИЗА

Днес много хора поддържат силен интерес към психоанализата, но се изпитва остър недостиг на психоаналитици. В Съединените щати само относително малък процент от терапевтите се занимават с психоанализа като основен начин на лечение и рядко се намира терапевт, който стриктно да се придържа към класическите психоаналитични методи. Повечето анализатори възприемат съвременни подходи към психоанализата, които модифицират версията на Фройд по различни начини. Например, кратките, ограничени във времето версии на психоанализата стават все по-популярни, а терапевтичните отношения са по-интерактивни. По-голям акцент се поставя и върху това как функционира Егото за разлика от идентификацията и върху текущите проблеми, а не върху преживяванията от ранното детство.

КРИТИКИ КЪМ ПСИХОАНАЛИЗАТА

Развитието на психоанализата от Фройд полага основите на много други форми на психотерапия. Някои от неговите ранни концепции, като несъзнаваното, все още се използват в много различни подходи за лечение. Независимо от това, психоанализата често бива подлагана на критики, като:

Фройд се фокусира върху вродените биологични влечения като основна мотивираща сила зад човешкото поведение, като не успява да обърне достатъчно внимание на фактори като свободната воля, генетиката и околната среда.

Традиционната психоанализа е интензивна форма на терапия, изискваща значителни инвестиции на време и средства. Не би била подходяща за хора, които предпочитат кратък, фокусиран върху проблемите подход към терапията, тези с непосредствени нужди или тези с ограничени средства.

В традиционната психоанализа терапевтът често остава откъснат и анонимен. Въпреки че това може да служи за целта на преноса, то създава усещане за отдалеченост, което може да бъде трудно за приемане от някои хора.

Психоанализата изисква от хората да притежават силно Его, за да се ангажират в самоизследване и да работят чрез психически конфликти. В резултат на това някои казват, че не би било подходящо за хора, които изпитват психотични разстройства или които нямат високониво на контрол на Егото. Учението на Лакан, което той формулира като „завръщане към Фройд“, обаче прави пробиви в тази посока и днес е най-влиятелната психоаналитична школа.ЗАЩОТО ОТГОВОРИТЕ ТРЯБВА ДА СА ДОСТЪПНИ!

  Ние сме тук, за да ти помогнем!

Адрес

България, София,
ул. "Зайчар" № 159-161

Телефони

   +359 887441079

   +359 886193451

© 2020 - 2022 Всички права запазени